POR 2.2

 

DESCRIEREA PROIECTULUI CU TITLUL

„DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII WARTUNG TRATAMENTE SPECIALE S.R.L. PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, CERTIFICĂRI ȘI ACTIVITĂȚI DE INTERNAȚIONALIZARE”, COD SMIS 136770

Denumirea beneficiarului: WARTUNG TRATAMENTE SPECIALE S.R.L.

Număr de referință: contract de finanțare nr. 6201/09.10.2020, Cod Smis 136770

Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest

Data de începere a proiectului: 09.10.2020

Data de finalizare a proiectului: 31.03.2022

Perioada de implementare: 01.12.2019 - 31.03.2022

Valoarea totală a contractului de finanțare: 2.106.467,83 lei din care 882.250,32 lei a reprezentat contribuția FEDR, 155.691,23 lei contribuția bugetului național, 730.699,48 lei valoarea cofinanțării eligibile a societății și 337.826,80 lei valoarea cheltuielilor neeligibile.

Valoarea finanțării nerambursabile a proiectului: 1.037.941,55 lei, reprezentând 90% pentru componenta de ajutor de minimis și 55% pentru componenta de ajutor de stat regional.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului este creșterea competitivității societății Wartung Tratamente Speciale S.R.L. prin îmbunătățirea dotării tehnice a companiei în scopul lansării liniei proprii de bidoane de plastic pe care le folosește atât în activitatea curentă (ambalare produse chimice) cât și în activitatea nouă (producție și vânzare directă bidoane din plastic). De asemenea, proiectul a presupus activități de certificare produse, certificare de sisteme de management și activități de internaționalizare.

Obiectivele specifice ale proiectului

  •  Obiectiv specific 1: Îmbunătățirea dotării firmei prin achiziționarea unor echipamente performante ce înglobează echipamente dotate cu tehnologie de ultimă generație
  • Obiectiv specific 2: Diversificarea ofertei pe piață a întreprinderii prin introducerea de noi produse 
  • Obiectiv specific 3: Completarea echipei societății Wartung Tratamente Speciale S.R.L. prin crearea unui loc nou de muncă

Rezultatele proiectului

Rezultat 1 (corespunzător obiectiv 1)
Prin proiect, societatea Wartung Tratamente Speciale S.R.L. a achiziționat următoarele echipamente:

  •  Linie de formare prin suflare mase plastice cu sistem de extrudare și încărcător pentru bidoane (1 mașină de formare prin suflare mase plastice cu sistem de extrudare și încărcător + 1 matriță bidon 10 litri + 1 matriță bidon 20 litri + 1 matriță bidon 25 litri + 1 soft) achiziționată ca urmare a contractului de furnizare nr. 28/08.02.2021 încheiat cu societatea Limpedea Green S.R.L.
  • Linie de injecție mase plastice pentru capace (1 mașină de injecție mase plastice + 1 matriță capace + 1 soft) achiziționată ca urmare a contractului de furnizare nr. 29/08.02.2021 încheiat cu societatea Limpedea Green S.R.L. 
  • Electrostivuitor achiziționată (1 buc.) ca urmare a contractului de furnizare nr.308/08.02.2021 încheiat cu societatea Coremo Servicii S.R.L. 
  • Concasor (1 buc.) achiziționată ca urmare a contractului de furnizare nr. 76/06.09.2021 încheiat cu societatea Limpedea Green S.R.L.

Rezultat 2 (corespunzător obiectiv 2)

Prin implementarea proiectului, cu ajutorul utilajelor achizitionate, societatea Wartung Tratamente Speciale S.R.L. a demarat producția de bidoane și capace din platic pe care le va folosi atât în activitatea curentă (ambalare produse chimice) cât și în activitatea nouă (producție și vânzare directă bidoane din plastic).

Rezultat 3 (corespunzător obiectiv 3)

În perioada de implementare societatea Wartung Tratamente Speciale S.R.L. a creat un loc de muncă pentru poziția de Operator mase plastice, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.

Locația de implementare a proiectului: Municipiul Lugoj, Strada Timișorii, Numarul 151, SAD, Județ Timiș, România.


LISTA CONTRACTORILOR IMPLICAȚI ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

„DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII WARTUNG TRATAMENTE SPECIALE S.R.L. PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, CERTIFICĂRI ȘI ACTIVITĂȚI DE INTERNAȚIONALIZARE”, COD SMIS 136770

Finanțarea nerambursabilă pentru proiect a fost asigurată prin Programul Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, în baza Contractului de finanțare nr. 6201/09.10.2020.

Nr. crt.

Denumirea contractorilor

Obiectul contractului de achiziție

Procedura de achiziție

Valoarea contractului de achiziție

Data semnării contractului

1

DRI Development Research & Innovation S.R.L.

Achiziție servicii de consultanță

Achiziție directă

43.575,00 lei

11.12.2019

2

DRI Development Research & Innovation S.R.L.

Achiziție servicii de consultanță management de proiect

Achiziție directă

70,900.00 lei

26.10.2020

3

Jar Event Business S.R.L.

Achiziție servicii de informare și publicitate

Achiziție directă

4,152.00 lei

03.11.2020

4

Limpedea Green S.R.L.

Achiziție active corporale și necorporale - Lot 1 „Achiziție mașină de formare prin suflare mase plastice cu sistem de extrudare și încărcător, matrițe pentru bidoane (de 10 litri, de 20 litri și de 25 litri) și soft”

Achiziție privată competitivă conform Ordin MFE

Lot 1: 673,499.00 lei + tva

08.02.2021

5

Limpedea Green S.R.L.

Achiziție active corporale și necorporale - Lot 2 „Achiziție mașină injectare mase plastice, matriță pentru capace și soft”

Lot 2: 583,690.00 lei + tva

08.02.2021

6

Coremo Servicii S.R.L.

Achiziție active corporale și necorporale - Lot 3 „Achiziție electrostivuitor”

Lot 3: 68,625.00 lei + tva

08.02.2021

7

Limpedea Green S.R.L.

Achiziție active corporale și necorporale - Lot 4 „Achiziție concasor”

Lot 4: 134,500.00 lei + tva

06.09.2021

8

Desarrollos Y Proyectos Para La Lym

Achiziție software pentru customizare (personalizare)

Achiziție directă

20,545.23 euro (10,272.62 euro, 1 euro = 4,9241 lei din 19.07.2021 + 10,272.61 euro, 1 euro = 4,9489 lei din 03.03.2022)

15.06.2021

9

Aeroq S.A.

Achiziție servicii de certificare produs

Achiziție directă

7,366.00 lei + tva

21.01.2022

10

Integrated Quality Certification S.R.L.

Achiziție servicii de certificare

Achiziție directă

1,800.00 euro + tva (8,901.36 lei + tva, 1 euro = 4.9452 lei din 20.01.2022

17.08.2021

11

Easyfairs Belgium NV Maaltekouter

Achiziție servicii de internaționalizare (eveniment de internaționalizare nr. 2)

Achiziție directă

6,385.00 euro (31,415.48 lei, curs 1 euro = 4,9202 lei din 11.06.2021)

14.06.2021

12

Easyfairs Iberia S.L.

Achiziție servicii de internaționalizare (eveniment de internaționalizare nr. 1)

Achiziție directă

6,210.00 euro (3,105.00 euro, curs 1 euro = 4,9243 lei din 19.04.2021 + 3,105.00 euro, curs 1 euro = 4,9219 lei din 26.07.2021)

19.04.2021

Nume persoană de contact: Simona CORCODIL
Funcția: Director Comercial
Tel.: 0729.941.177, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă rugăm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.rofacebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României


DOWNLOAD
DESCRIERE PROIECT.PDF | LISTA CONTRACTORI.PDF

Our products are certified under ISO and have obtained all OEM approvals.
iso9001 iso14000 iso27001 NSF

Wartung tratamente speciale

Please contact us for copies of our accreditation certificates, or for further details.

0729941177
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Contacts
TIMISOARA, ROMANIA
Adress: blvd. Cetati 17A
Phone: 0729941177

MADRID, SPAIN
Adress: Calle Albasanz 14 bis 28021
Phone: +34910189539

CHISINAU, MOLDOVA
Adress: str. Armeneasca 100
Phone:+37376070315

ORADEA, ROMANIA
Phone: 0729941177

RUSE, BULGARIA
Address: str. Alexandrovska 26, fl. 3
Telefon: 0877536757